HACCP; De H van HygiŽne of de C van Clean

HACCP is sinds 1995 verplicht gesteld in het kader van Europese Wetgeving voor elk bedrijf dat zich op een of andere manier bezig houdt met voeding. HACCP is niet uit de lucht komen vallen doch een voortvloeisel van het beheersen en verminderen van het als maar groeiend aantal voedselinfecties en vergiftigingen.

Alle internationale organisaties zijn ervan overtuigd dat er wat aan moet gebeuren, anders zullen nog meer mensen hieraan ziek worden of erger. De oorzaken moeten hierbij gezocht worden in het steeds groter groeiend aantal ouderen (mede door de vergrijzing) met een kwetsbare gezondheid, het (verkeerde) idee van hygiŽne en de steeds groter wordende groep mensen die op vakantie gaat naar het buitenland, waar nog veel infectieziekten voorkomen. En als wij dan ziek worden denken wij, snel even naar de dokter en met een antibiotica kuur zijn we beter, echter steeds meer bacteriŽn kunnen tegen deze antibiotica.

Daarom is het van belang om ervoor te zorgen dat deze ziekten zich niet verder meer uitbreiden en op een juiste wijze worden tegengegaan. Voorkomen is nog altijd beter dan genezen. Pas dan kunnen we met een gerust hart gezond oud worden en dat wil iedereen.

Een van de belangrijkste peilers van HACCP is de H van HygiŽne, het reinigen en desinfecteren of zoals men zelf zegt het schoonmaken. Voor velen is dit bekend terrein. Men maakt al lang schoon. Wat wij vaak vergeten, is om niet alleen schoon te maken wanneer we denken dat het moet gebeuren, maar ook wanneer het moet gebeuren en op welke manier. Zo gaan veel mensen er vanuit dat slechts met een emmertje sop alles, het toilet, de koelkast of koelcel, het magazijn en het kantoor schoongemaakt kan worden. U weet vast wel hoe de geur was van zo'n emmertje aan het einde van de dag. Is dit wel hygiŽnisch?

Schoonmaak is een structureel onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden. Het zorgt ervoor dat bacteriŽn geen kans krijgen om te groeien. Goed schoonmaken betekent daarbij dat alles volgens een schema (plan> uitgevoerd moet worden, waarbij kruisbesmetting absoluut vermeden moet worden. Het is dan ook van groot belang om aan hygiŽne een goede herkenbaarheid toe te kennen, zodat op een systematische en overzichtelijke wijze schoongemaakt kan worden. Iedereen weet bijvoorbeeld vanzelfsprekend wat we moeten doen bij een rood, groen of oranje stoplicht.

Deze vorm van herkenbaarheid is perfect te gebruiken bij het uitvoeren van hygiŽne bij HACCP. Door op kleur te kiezen, weten we precies hoe we het schoonmaken moeten uitvoeren en wanneer. Rood voor bijvoorbeeld sanitair, rode doekjes, rode emmer, rode schrobber en groen voor desinfectie. Door op zo'n manier te werk te gaan wordt vermeden dat een doekje of dweiltje voor het toilet ook wordt gebruikt voor de werktafels. Hiermee brengen we bacteriŽn over van de ene ruimte naar de andere, de zogenaamde kruisbesmetting.

Daarbij moeten we niet vergeten de juiste middelen te gebruiken voor het reinigen en desinfecteren. De medewerkers die het schoonmaken (reiniging en desinfectie) behoren uit te voeren, moeten goed geÔnstrueerd worden waar, wat en op welke wijze dit moet gebeuren. Simpel en doeltreffend, doch absoluut noodzakelijk om hiermee de voedselveiligheid (HACCP) te kunnen beheersen en in de toekomst voedselinfecties en -vergiftigingen te voorkomen door middel van doelmatig schoonmaken.

 

HACCP is geen norm maar een aanpak

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Clean-O-Part en VAK- Advisering op het gebied van onder meer kwaliteitszorg, HACCP en ARBO. Ook worden trainingen verzorgd op dit vakgebied.

Clean-O-Part heeft in navolging van het artikel het navolgende kleurcodeschema ontwikkeld:

- kleurcode Blauw: Interieur

- kleurcode Groen: Desinfectie

- Kleurcode Geel : keuken

- kleurcode Rood: Sanitair

 

Door middel van deze kleurcodes kunnen uw medewerkers simpel en doeltreffend volgens de regels van HACCP schoonmaken (reinigen en desinfecteren). Daarbij moet echter aangemerkt worden dat het alleen kan werken als de medewerkers op de juiste wijze hiervoor zijn opgeleid. Dit is een eis van de Inspectie Gezondheids-bescherming (IGB, de vroegere Keuringsdienst van Waren), welke omschreven is in artikel 4 van de warenwet.

 

Dit kleurcodeschema is van toepassing voor vele bedrijven en bedrijfstakken die te maken hebben met voedsel en dus met HACCP.

Enkele bedrijven die hier onder vallen:

- Instellingen

- Restaurants, snackbars, cafťs en dergelijke

- Bedrijfsrestaurants en -kantines

- Supermarkten

- Pompstations

- Catering bedrijven

- Slagerijen - bakkerijen - poeliers

- Groente en fruitbedrijven (AGF)

- leveranciers aan horeca, catering en instellingen

- Voeding industrie

 

HACCP geeft u de mogelijkheid om de Inspectie gezondheidsbescherming en overige overheidsdiensten, welke met Voedingsmiddelen HygiŽne en Veiligheid te maken hebben, te overtuigen van een correcte en doelmatige naleving van de wetten (regelgeving).

 

Wilt u weten wat dit betekent voor uw organisatie?

Neem dan contact op met een van onze dealers;

.......

 

Bij effectieve reiniging en desinfectie, bespaart u tijd en geld.

 

Ing. G. de Veer Directeur VAK

©VAK

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/ of openbaargemaakt worden door d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Clean-o-Part. Alle auteursrechten voorbehouden aan Clean-o-Part Postbus 137 7700 Ac Dedemsvaart.