Wat is een klant voor Beniers Borstels?

Een klant

 

  • is de belangrijkste persoon in ons bedrijf, onverschillig of hij persoonlijk aanwezig is, schrijft of telefoneert.

  • is niet afhankelijk van ons, maar wij van hem.

  • is geen buitenstaander, maar levend deel van onze zaak.

  • bewijzen wij geen dienst wanneer wij aan zijn verlangens voldoen. Hij bewijst ons een dienst, wanneer hij ons de gelegenheid geeft dit te doen.

  • is geen dorre statistiek, maar een mens van vlees en bloed, die zijn vooroordelen en zijn vergissingen kan hebben.

  • is niet iemand met wie men een twistgesprek houdt of zijn intellect meet.

  • Er is geen mens die ooit een debat met een klant gewonnen heeft.

  • is iemand die ons zijn wensen voorlegt. Het is onze taak deze wensen zowel voor hem als voor ons winstgevend uit te voeren.